Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Emma Raducanu wins US Open title at 18 l GMA
Good Morning America
Good Morning America 3.78TR theo dõi 21939 Videos 2.17TỶ lượt xem 2021-09-13 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-21
Tổng số lượt xem1.19TR
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận2.71N
Tỷ lệ lượt xem 31.6%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 542.88TR - 629.74TR
Tỷ lệ tương tác 3.36%
Thẻ gắn
ABC Emma Fernandez GMA Grand Leylah News Open Raducanu Slam US Wimbledon history p_cmsid=2494279 p_vid=news-79987083 teen tennis emma raducanu parents usopen tennis who won the us open interview good morning america
Giới thiệu
The teen phenom beat Leylah Fernandez, 19, becoming the first British woman to win a Grand Slam title in over 40 years.


SUBSCRIBE to GMA's YouTube page:
https://bit.ly/2Zq0dU5

VISIT GMA's homepage:
https://www.goodmorningamerica.com

SIGN UP to get the daily GMA Wake-Up Newsletter:
https://gma.abc/2Vzcd5j

FOLLOW GMA:
TikTok: https://tiktok.com/@gma
Facebook: https://facebook.com/GoodMorningAmerica
Twitter: https://twitter.com/gma
Instagram: https://instagram.com/GoodMorningAmerica


#GMA #EmmaRaducanu #USOpen #Tennis
Mở