Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
원신| 티바트 스타일·코스튬PV - 해변의 노래
원신
원신 143N theo dõi 178 Videos 69.68TR lượt xem 2021-06-08 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-01
Tổng số lượt xem212.84N
Thích tỷ lệ 97.7%
Số lần bình luận764
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 96.82TR - 174.31TR
Tỷ lệ tương tác 4.89%
Thẻ gắn
원신 만화 모바일 게임 오픈월드 미호요 mihoyo 서풍 기사단 몬드 페이몬 여행자 웬디 엠버 리사 다이루크 케이아 RPG 풍마룡 바바라 판타지 2차원 원신 프로젝트 MMORPG JRPG ARPG genshin impact yt:cc=on
Giới thiệu
이상적인 여름날은 시원한 바닷바람과 함께 눈부신 햇살 그리고 신나는 음악이 있어야 한다.
그리고… 소중한 사람과 손잡고 노래를 부르며 함께 물보라가 피어오르는 금빛 백사장을 걷는 것이다.

무료 다운로드: https://genshin.mihoyo.com/ko

#원신 #미호요

《원신》에 대한 정보 더 보기:
◆공식 홈페이지: https://genshin.mihoyo.com/ko
◆공식 카페: https://cafe.naver.com/genshin
◆공식 페이스북: https://www.facebook.com/genshinimpact.kr/
◆원신 포럼: https://www.hoyolab.com/genshin/
Mở