Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Eng Sub🔥[몰카]"사실 에일리 누나 만나고있어" 너무 놀라서 화내는 친구ㅋㅋㅋ역대급 레전드 안보면 후회함
악동 김블루
악동 김블루 1.76TR theo dõi 812 Videos 1.03TỶ lượt xem 2021-05-10 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-08-08
Tổng số lượt xem1.86TR
Thích tỷ lệ 97.8%
Số lần bình luận4.43N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 848.48TR - 1.52TỶ
Tỷ lệ tương tác 3.84%
Thẻ gắn
김블루 배그 배틀그라운드
Giới thiệu
》김블루의 숨겨진 혜택이 넘치는 사탄클럽가입하기!! : https://www.youtube.com/channel/UCNzcxCN_Hh_lu5RCSFXKgGQ/join
》유튜브 알림 문제 해결 하기! : https://support.google.com/youtube/troubleshooter/9334012?hl=ko
》김블루 인스타 : https://www.instagram.com/kimblue_37/?hl=ko
》트위치 바로가기: https://www.twitch.tv/rainblue37
》김블루 팬카페!! : https://cafe.naver.com/bloodang
★지금 구독하기와 좋아요버튼을 꾹 눌러달라구!!★
》제가 직접 3년째 사용 중인 컴퓨터 오버시스템 링크 - https://oversystem.co.kr/
사장님이 너무나 착하십니다 김블루 보고 왔다고 적어주세요!

문의 & 스폰문의 - [email protected]

편집 - 늘풍님과 타비님

-------------------------------------------------------------------------------------

음원 - JWVID , 유튜브 라이브러리, 퍽픽, NCS
Kevin MacLeod의 음원은(는) Creative Commons Attribution 라이선스에 따라 라이선스가 부여됩니다.
출처: https://soundcloud.com/kevin-9-1
아티스트: http://incompetech.com/

🎵Music provided by 브금대통령
🎵Track : This Masquerade - https://youtu.be/nXT9yIF-xaE
🎵Track : 스파이 - https://youtu.be/skbPY7Inl5o
🎵Track : Make a Bet - https://youtu.be/HzKlH78Lin0
🎵Track : 개억울 - https://youtu.be/zpI1I1Fxs-Q
🎵Track : 조별과제 - https://youtu.be/wLuWmPrJkSk

'본 음성은 인공지능 성우 서비스 타입캐스트에서 제작되었습니다.' 연화 외 4명
https://typecast.ai?attribution=6059503c1c52bda121f5bc4f
Mở