Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Faker SMURFING in KR Challenger Montage
Fizz Khalifa
Fizz Khalifa 89.8N theo dõi 53 Videos 16.03TR lượt xem 2021-06-14 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem70.11N
Thích tỷ lệ 97.4%
Số lần bình luận43
Tỷ lệ lượt xem 78.1%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 12.74TR - 22.95TR
Tỷ lệ tương tác 1.96%
Thẻ gắn
league of legends fizz khalifa pro player montage plays best moments skt faker funny funniest fun LoL lcs
Giới thiệu
Credits:
https://www.twitch.tv/faker

Submit your plays to me (1080P ONLY)
e-mail: [email protected]

Start Your Climb Today - https://www.lolvvv.com/
Help Me Reach 100k Subscribers - https://goo.gl/96SSwx
My Second Channel - https://goo.gl/MztFR5
Follow Me On https://www.twitch.tv/realfizzkhalifa

Send Your Plays To Me Here
e-mail: [email protected]
You can send Replay.gg Link with the exact time of the play, Oddshot Link, Plays.tv or Youtube links

My Facebook Page -https://www.facebook.com/FizzKhalifaO...
G2A, Please Use this link when You buy games! -
https://www.g2a.com/r/fizzkhalifa

Before making a Copyright claim, please contact me at [email protected]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
League of Legends Permission To Use Footage - https://www.riotgames.com/en/legal
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)