Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
호혈사일족[Power Instinct]만인의 연인 안젤라 원코인 게임읽어주는남자 게임ASMR
호감게임티비
호감게임티비 44N theo dõi 429 Videos 15.82TR lượt xem 2021-09-14 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-08
Tổng số lượt xem9.15N
Thích tỷ lệ 96.9%
Số lần bình luận132
Tỷ lệ lượt xem 20.8%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 4.16TR - 7.48TR
Tỷ lệ tương tác 17.16%
Thẻ gắn
추억의게임 오락실게임 고전게임공략 원코인엔딩 게임비기 치트키 게임비법 올드게임 레트로게임 호혈사일족 Power Instinct 게임ASMR 게임읽어주는남자 Retrogame 고전게임 게임이야기 게임썰 인생게임 게임의추억
Giới thiệu
ATLUS에서 만든 대전액션게임 시리즈입니다. 미국판 제목은 'Power Instinct'.

국내에서는 제목의 표기인 '豪血寺一族'을 한문식으로 읽어서 '호혈사일족'이란 이름으로 통하는데,
이게 캐릭터 이름인 점을 감안하면 '고케츠지 일족'이 되어야 맞습니다.

오락실 첫인상은 굉장히 센스가 남다르고 특이하다고 느꼈습니다.
할머니가 등장하는것도 신기한데 그 할머니가 키스를하자마자 정기를 흡수했는지 젊어지는.... 으헉...

이번영상은 안젤라로 엔딩에 도전하였습니다.^^
재밌게 봐주세요~!
Mở