Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Getting Wet on the Hike | Off the Grid Life - Waterfalls
Off Grid w/ Jake & Nicolle
Off Grid w/ Jake & Nicolle 1.1TR theo dõi 278 Videos 261.79TR lượt xem 2021-09-15 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-17
Tổng số lượt xem40.22N
Thích tỷ lệ 94.9%
Số lần bình luận42
Tỷ lệ lượt xem 3.7%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 18.29TR - 21.22TR
Tỷ lệ tương tác 4.88%
Thẻ gắn
Waterfall Waterfalls Shorts YouTube Shorts Girl Hike Hiking Off grid Off the grid Nature Wilderness Who is she Her
Giới thiệu
@Living Off Grid w/ Jake & Nicole
Mở