Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
#انتوني_روبنز#ايقظ_قواك_الخفية#_ التغلب على الاحباط و خيبة الامل و غيرها
همسة روح
همسة روح 29.5N theo dõi 215 Videos 1.2TR lượt xem 2020-07-02 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem1.64N
Thích tỷ lệ 98.2%
Số lần bình luận41
Tỷ lệ lượt xem 5.6%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 273N - 546N
Tỷ lệ tương tác 31.79%
Thẻ gắn
Giới thiệu