Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Down Symdrome Limerick launch charity abseil at Thomond Park
Limerick Leader
Limerick Leader 433 theo dõi 501 Videos 519.06N lượt xem 2021-06-10 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem144
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận1
Tỷ lệ lượt xem 33.3%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 0 - 45.5N
Tỷ lệ tương tác 8.33%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)