Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
squid game moment
Lil Bored X
Lil Bored X 308N theo dõi 61 Videos 30.83TR lượt xem 2021-10-22 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-22
Tổng số lượt xem391.53N
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận1.02N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 178.13TR - 206.66TR
Tỷ lệ tương tác 9.62%
Thẻ gắn
squid game ad squid game meme meme memes lil bored lil bored x kracc bacc 21st century meme 21st century memes ishwospeed meme reaction meme reaction squid game squid game moment bts meme bts
Giới thiệu
Squid Game Moment! In this video I'm reacting to and editing videos/pictures. I also made a couple of memes myself.

►Lil Bored Y: https://www.youtube.com/channel/UC04QHtWWQAwb1HCgbnu6nTQ
►Business: [email protected]
----------------------------------------------------------------
Follow my other Socials:
►Merch: https://teespring.com/stores/bored-clothing
►Twitter: https://twitter.com/LilBoredTV
►Reddit: https://www.reddit.com/r/lilboredx
►Instagram: https://www.instagram.com/lilboredtv/
►Discord: https://discord.gg/NxkzNgv
►Livestream: https://www.twitch.tv/lilboredx
----------------------------------------------------------------
►Lil Bored X Outro: https://open.spotify.com/album/3pNxyJw9y0SXRNhzJAGxpc
----------------------------------------------------------------
►Producer of my outro: https://www.youtube.com/c/YumaBeats/videos
----------------------------------------------------------------
Leave a like on the video if you enjoyed it
►Subscribe: https://www.youtube.com/channel/UCnyIt1BmSSbM-H67iNauPOQ?sub_confirmation=1
Mở