Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
5 COMPOSERS 1 THEME (ft. Adam Neely, Nahre Sol, Ben Levin & Tantacrul)
David Bruce Composer
David Bruce Composer 199N theo dõi 126 Videos 12.27TR lượt xem 2019-05-17 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem744.97N
Thích tỷ lệ 99.4%
Số lần bình luận2.74N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 284.71TR - 393.18TR
Tỷ lệ tương tác 9.99%
Thẻ gắn
david bruce 5 composers 1 theme adam neely nahre sol ben levin tantacrul chroma ensemble composers
Giới thiệu
Special thanks to Chroma
https://www.chromaensemble.co.uk/
and to Tantacrul:
https://www.youtube.com/user/martinthekearykid

PDFs and MP3s of all the pieces are available on my patreon: https://www.patreon.com/davidbruceTantacrul's Channel:
https://www.youtube.com/user/martinthekearykid

Adam Neely's channel:
https://www.youtube.com/user/havic5

Ben Levin's Channel:
https://www.youtube.com/user/nimajqeb

Nahre Sol's Channel:
https://www.youtube.com/channel/UC8R8FRt1KcPiR-rtAflXmeg


★ Support the Channel on Patreon ★
https://www.patreon.com/davidbruce

★ Follow me on Twitter ★
https://www.twitter.com/davidbruce

★ Follow me on Instagram ★
https://www.instagram.com/davidbrucecomposer

🎧 David Bruce Composer Spotify Playlist 🎧
https://tinyurl.com/y798swcy

★ My 2nd YouTube Channel ★
https://www.youtube.com/channel/UCHjcEVdMjIOOlVhtTRq4sDw
Mở