Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
이건 찐 이다~자타공인 여자 연예인 초고수 이본 등장!! 차라리 선수를 하세요~
성대현 골프 TV
성대현 골프 TV 90.2N theo dõi 90 Videos 17.14TR lượt xem 2020-08-04 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem1.31TR
Thích tỷ lệ 94.8%
Số lần bình luận900
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 600.19TR - 1.08TỶ
Tỷ lệ tương tác 1.32%
Thẻ gắn
이본 성대현 백규리 상록C.C 유소년 홀인원 알바트로스 버디 이글 보기 더블보기 양파 고수 아이언 드라이버 베어즈베스트 청라 골프장 골프 그린 페어웨이 우드 웨지 홍인규 뻐꾸기 김구라 변기수 이벤트홀
Giới thiệu
#성대현골프TV #이본 #골프

진짜가 나타났다~
그동안의 백돌이 플레이어는 잊어라!!
성대현 골프TV에 진정한 고수 이본이 떴다!!
과연 이본이 상대하게 될 선수는 누구일까??
손에 땀을 쥐게 하는 막상막하의 대결
기대하시라!!!
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)