Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
PARACAÍDAS SE INVENTARON EN 1783...
Yisusview 2
Yisusview 2 85.6N theo dõi 94 Videos 7.67TR lượt xem 2021-08-04 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-28
Tổng số lượt xem170.73N
Thích tỷ lệ 4.82%
Số lần bình luận189
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 31.05TR - 55.91TR
Tỷ lệ tương tác 5.93%
Thẻ gắn
yisusview 2 yisusview the yisusview tik toks videos de risa compilación de tik toks shitposting memes muy xd minecraft memes de minecraft
Giới thiệu
►Canal Principal:https://www.youtube.com/channel/UCvNA7YBfOHZBAdatPWZfg5A
►Canal Terciario: https://www.youtube.com/channel/UC2b3lyCJ9UVIbi6JySzOXVw
►Mi Instagram: https://www.instagram.com/yisusview/​​​
►Directos: https://www.twitch.tv/yisusview17
►Discord: https://discord.com/invite/SQxVKa5
Mở