Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
벵에돔을 낚아 갯바위에서 바로먹어보자 !! / 갯핑
바다의파이터 TV
바다의파이터 TV 41.6N theo dõi 157 Videos 7.65TR lượt xem 2022-06-28 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-09-22
Tổng số lượt xem46.65N
Thích tỷ lệ 2.14%
Số lần bình luận254
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 21.2TR - 38.19TR
Tỷ lệ tương tác 7.58%
Thẻ gắn
바다낚시 fishing 부시리 긴꼬리벵에돔 국도 갯바위 낚시
Giới thiệu
낚시장소 : 바다
대상어종 : 벵에돔
낚시채비 : 제로조법

#벵에돔낚시 #캠핑 #요리
Mở