Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Taylor Swift - Anti-Hero (ILLENIUM Remix)
Taylor Swift
Taylor Swift 50.9TR theo dõi 205 Videos 27.86TỶ lượt xem 2022-11-18 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2023-02-03
Tổng số lượt xem1.24TR
Thích tỷ lệ 3.7%
Số lần bình luận2.65N
Tỷ lệ lượt xem 2.5%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 568.31TR - 659.24TR
Tỷ lệ tương tác 5.83%
Thẻ gắn
illenium illenium remix taylor swift illenium taylor swift remix anti hero remix antihero remix midnights remix taylor swift midnights midnights taylor swift ts midnights ts anti-hero
Giới thiệu
Listen to “Anti-Hero (ILLENIUM Remix)” by Taylor Swift.

Buy/Download/Stream “Anti-Hero (ILLENIUM Remix)”: https://taylor.lnk.to/AHILLENIUM
Buy/Download/Stream ‘Midnights’: https://taylor.lnk.to/taylorswiftmidnidnights

►Join the #TSAntiHeroChallenge: https://yt.be/TSAntiHero

►Subscribe to Taylor Swift on YouTube: https://ts.lnk.to/subscribe

►Shop Merch: http://taylorswift.lnk.to/store

►Follow Taylor Swift Online:
TikTok: http://tiktok.com/@taylorswift
Instagram: http://instagram.com/taylorswift
Twitter: http://twitter.com/taylorswift13
Snapchat: http://snapchat.com/add/taylorswift
Facebook: http://facebook.com/taylorswift
Tumblr: http://taylorswift.tumblr.com
Website: http://www.taylorswift.com

►Follow Taylor Nation Online
TikTok: http://tiktok.com/@taylornation
Instagram: http://instagram.com/taylornation
Twitter: http://twitter.com/taylornation13
Tumblr: http://taylornation.tumblr.com

Follow ILLENIUM:
https://bio.to/ILLENIUM
http://instagram.com/illenium
http://facebook.com/Illenium
http://twitter.com/illenium
http://soundcloud.com/illeniumofficial
https://www.tiktok.com/@illenium

#taylorswift #midnights #antihero #illenium
Mở