Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Burgerking T-Mobile & LG Logo Effects In 2021
PewDiePie - Nursery Rhymes
PewDiePie - Nursery Rhymes 124N theo dõi 176 Videos 134.07TR lượt xem 2021-09-15 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-14
Tổng số lượt xem109.94N
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận4
Tỷ lệ lượt xem 88.7%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 19.99TR - 36.01TR
Tỷ lệ tương tác 0.29%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Here are some logos with effects.
Thanks for watching!
Mở