Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
EL LOL me pone DE MAL HUMOR 😡
Th3Antonio - Gameplays completos
Th3Antonio - Gameplays completos 65.9N theo dõi 235 Videos 15.13TR lượt xem 2022-08-17 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-12-04
Tổng số lượt xem26.93N
Thích tỷ lệ 3.88%
Số lần bình luận40
Tỷ lệ lượt xem 40.9%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 2.93TR - 8.82TR
Tỷ lệ tương tác 5.36%
Thẻ gắn
th3antonio theantonio th3 antonio the antonio th3antonio top laner th3antonio gameplays lol th3antonio league of legends español league of legends toplaner como jugar top th3antonio gameplays completos proplayer th3antonio lol th3antonio giants antonio top toplane lol th3antonio gnar antonio gnar th3antonio top gnar top build gnar top gnar top español th3antonio tilt lol enfado lol tilt gnar vs gwen master master gnar th3antonio enfadado
Giới thiệu
Partida con Gnar vs Gwen en Master 500 lps

¡Suscríbete al canal! Activa la 🔔

🎥Editor: Justinardo➜ https://twitter.com/justinardoo

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
★ MIS REDES★

• Canal principal➜ https://bit.ly/3aPRcJg
• Stream ➜ https://goo.gl/kr9cJg
• Twitter ➜ https://goo.gl/GfMGdj
• Instagram ➜ https://goo.gl/HT1dTz
• Discord ➜ https://discord.com/invite/th3antonio
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Cualquier duda, dejadla en los comentarios UwU

#th3antonio #leagueoflegends #th3antoniogameplays

th3antonio,theantonio,th3 antonio,the antonio,th3antonio top laner,th3antonio gameplays,lol th3antonio,league of legends español,league of legends toplaner,como jugar top,th3antonio gameplays completos,proplayer,th3antonio lol,th3antonio giants,antonio top,toplane lol,th3antonio gnar,antonio gnar,th3antonio top,gnar top build,gnar top,gnar top español,th3antonio tilt,lol enfado,lol tilt,gnar vs gwen,master,master gnar,th3antonio enfadado
Mở