Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Sponsors Be Like... When they find out you have Big Screen at your event
Big Screens On the Go
Big Screens On the Go 21 theo dõi 28 Videos 19.57N lượt xem 2017-04-25 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem95
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 22.75N - 45.5N
Tỷ lệ tương tác 1.05%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Want to know how Sponsors feel when they find out you have a Big Screen at your event? Can you say Happy Dance???
Out with the boring printed logos that provide very little sponsor value, and IN with the jumbotron video screen!
Call (888) 830-8011 or email us at [email protected]
Mở