Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
FlightReacts DDG Vs Nate Wyatt!
NotYourAverageFlight
NotYourAverageFlight 4.05TR theo dõi 2321 Videos 786.82TR lượt xem 2021-06-13 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-08-07
Tổng số lượt xem1.24TR
Thích tỷ lệ 99.2%
Số lần bình luận3.52N
Tỷ lệ lượt xem 30.8%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 568.11TR - 658.99TR
Tỷ lệ tương tác 7.3%
Thẻ gắn
BEST BUILD NBA 2K21 BEST ARCHETYPE NBA 2K21 MYCAREER NBA 2K21 MYPARK NBA 2K21 TOP REP BEST JUMPSHOT 2K21 NBA 2K21 STRETCH BIG GAMEPLAY STORY PRANKS IRL FAMILY FUN KIDS nba 2k21 nba 2k21 my team nba 2k basketball sports education
Giới thiệu
LETS GET 4 Million TOGETHER! Be sure to sub

Merch
https://www.flightreacts.us/


Checkout my stream https://www.twitch.tv/flight23whiteSUBSCRIBE to other channel here https://www.youtube.com/channel/UC_k0qgMNIW2VmTQKjFsbXDw

SOCIAL MEDIA

Follow me on twitter: https://twitter.com/Flight23White
Follow my instagram https://www.instagram.com/Flight23White_
Mở