Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[everysing] 서쪽하늘
은지원
은지원 11 theo dõi 127 Videos 7.17N lượt xem 2018-01-22 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem12
Thích tỷ lệ 0
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 0 - 0
Tỷ lệ tương tác 0%
Thẻ gắn
everysing sing karaoke CVF-1wAACdc
Giới thiệu
Singer : Alwaysᆞ은크밍
Title : 서쪽하늘

창고곡 대방출♡


Let’s sing! everysing!
전 세계 모두가 함께 즐기는 [스마트 노래방 에브리싱]
언제 어디서나 내가 부른 노래를 녹음/녹화하고, 친구와 공유하고, 오디션에 도전해 스타가 될 수 있는, 스마트 노래방 에브리싱! 노래를 사랑하는 당신의 열정을, 에브리싱과 함께 하세요!.

▶ 에브리싱 애플리케이션의 특징 ◀
1. 고퀄리티 반주에 맞추어 무료로 노래를 부를 수 있습니다.
2. 녹음과 녹화가 가능합니다.
3. 모바일 기기에 저장한 곡을 ‘My 채널’에 업로드하여 언제 어디서든 내가 부른 노래를 감상할 수 있습니다.
4. My 채널에 업로드 한 노래를 친구에게 공유할 수 있습니다.
5. 에브리싱 홈페이지 http://www.everysing.com 에서도 My 채널 이용이 가능합니다.
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)