Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
이재용 사건 드디어 뒤집힌다
성제준
성제준 704N theo dõi 1161 Videos 253.15TR lượt xem 2021-05-13 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-08-08
Tổng số lượt xem74.11N
Thích tỷ lệ 99.6%
Số lần bình luận483
Tỷ lệ lượt xem 10.5%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 33.71TR - 60.69TR
Tỷ lệ tương tác 22.5%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Mở