Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
★중급봇전 4000판 플레이★ A.I 봇전만 수년째 플레이한 장인의 놀라운 전략..! : 8차함수 장인초대석 [테스터훈]
테스터훈 TesterHoon
테스터훈 TesterHoon 1.24TR theo dõi 2556 Videos 904.37TR lượt xem 2020-11-26 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem441.89N
Thích tỷ lệ 0.97%
Số lần bình luận850
Tỷ lệ lượt xem 35.6%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 201.04TR - 361.9TR
Tỷ lệ tương tác 2.9%
Thẻ gắn
테스터훈 게임 game 리그오브레전드 league of legends 장인초대석 초대석 뉴메타 코리안메타 중급봇 8차함수
Giới thiệu
👍 테스터훈 유튜브 채널 구독하기
▶http://goo.gl/QZesUW

☕ 테스터훈 팬카페 [훈과 함께]
▶https://cafe.naver.com/withhoon

📷 테스터훈 인스타 바로가기
▶https://www.instagram.com/testerhoon/

📘 테스터훈 페이스북 바로가기
▶https://www.facebook.com/jihoon.seong.52

💖 방송 참여 & 비즈니스 문의
[email protected]

---------------------------------------------------
COPYRIGHT ⓒ TESTER HOON ALL RIGHTS RESERVED.
---------------------------------------------------

#테스터훈 #장인초대석 #8차함수
Mở