Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Oreck XL21 Upright vacuum Repair
Performance Reviews
Performance Reviews 10.4N theo dõi 533 Videos 5.12TR lượt xem 2019-10-03 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-02
Tổng số lượt xem12.89N
Thích tỷ lệ 96.3%
Số lần bình luận37
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 5.84TR - 6.8TR
Tỷ lệ tương tác 4.09%
Thẻ gắn
XL-21 Repair xl-21 fix xl21 oreck xl21 platinum u7000 Oreck vacuum Fix review performancereviews vacuums reviews best vacuum Oreck vacuum Repair oreck xl oreck vacuum 09-77230-51
Giới thiệu
Get a New
Brush roller here
https://amzn.to/2nK2mZB
Get Oreck CC bags here
https://amzn.to/2n1TUEK
Get a new Baseplate here
https://amzn.to/2m9CSEi
get a new bag holder here
https://amzn.to/2owbBgf
get a new fan here
https://amzn.to/2mYdPEAVacuums Recommend By Professionals
https://www.amazon.com/shop/performancereviews

Help Support us on https://www.patreon.com/PerformanceReviews

https://www.instagram.com/PerformanceReviews

Like us on https://www.facebook.com/PerformanceReviews

Performance Reviews Blog
https://performancevacuumreviews.blogspot.com

We are a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for us to earn fees by linking to Amazon.com and affiliated sites.
Mở