Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
One Tap Kaise Mare M500 se? tips by pro girl 🤣#shorts
ROSY GAMING
ROSY GAMING 37.1N theo dõi 290 Videos 1.83TR lượt xem 2022-05-23 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-09-15
Tổng số lượt xem2.98N
Thích tỷ lệ 15.39%
Số lần bình luận48
Tỷ lệ lượt xem 8%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 546N - 978.25N
Tỷ lệ tương tác 31.48%
Thẻ gắn
Giới thiệu