Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
One Tap Kaise Mare M500 se? tips by pro girl 🤣#shorts
ROSY GAMING
ROSY GAMING 37.2N theo dõi 290 Videos 1.82TR lượt xem 2022-05-23 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-08-16
Tổng số lượt xem2.86N
Thích tỷ lệ 15.66%
Số lần bình luận47
Tỷ lệ lượt xem 7.7%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 523.25N - 932.75N
Tỷ lệ tương tác 32.05%
Thẻ gắn
Giới thiệu