Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
日向坂46 齊藤京子のひとりごと #Shorts
日向坂46 OFFICIAL YouTube CHANNEL
日向坂46 OFFICIAL YouTube CHANNEL 675N theo dõi 105 Videos 232.45TR lượt xem 2021-09-13 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-02
Tổng số lượt xem336.52N
Thích tỷ lệ 98.4%
Số lần bình luận901
Tỷ lệ lượt xem 49.9%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 244.97TR - 447.08TR
Tỷ lệ tương tác 7.3%
Thẻ gắn
Giới thiệu