Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Aao Nacho SegaRavanRemix-DjNarvesh Ft Alain Ramanisum
NarveshKhedooVEVO
NarveshKhedooVEVO 17N theo dõi 145 Videos 5.65TR lượt xem 2017-01-13 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem96.19N
Thích tỷ lệ 0.55%
Số lần bình luận24
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 17.49TR - 31.48TR
Tỷ lệ tương tác 0.8%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Facebook: @ Narvesh Khedoo
Mở