Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
En La Casa De Dios(intro)- Tutoríal De Guitarra
Coco Canto
Coco Canto 571 theo dõi 33 Videos 144.94N lượt xem 2015-11-11 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem24.91N
Thích tỷ lệ 1.44%
Số lần bình luận21
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 4.52TR - 8.14TR
Tỷ lệ tương tác 2.29%
Thẻ gắn
Danilo Montero Tutoríal de Guitarra intro solo
Giới thiệu
Una canción que me piden mucho, aquí se las dejo explicada de manera detallada
Mở