Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Copia di Come vengono fatte le catene
Mi MIno
Mi MIno 645 theo dõi 41 Videos 396.4N lượt xem 2018-12-27 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem234
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 36.3%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 22.75N - 68.25N
Tỷ lệ tương tác 1.28%
Thẻ gắn
mobile
Giới thiệu
Questo video � stato caricato da un cellulare Android.
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)