Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Potty Man Poop On Couple Police and Escape Revenge Farting Prank Battle | TNS Nerf War
TNS Nerf War
TNS Nerf War 154N theo dõi 144 Videos 12.87TR lượt xem 2021-10-15 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-04
Tổng số lượt xem91.31N
Thích tỷ lệ 73.8%
Số lần bình luận4
Tỷ lệ lượt xem 59.3%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 41.54TR - 48.18TR
Tỷ lệ tương tác 0.36%
Thẻ gắn
Potty Man Potty Man Poop Poop On Couple Police Revenge Farting Farting Prank Battle Farting Prank TNS Nerf War
Giới thiệu
Potty Man Poop On Couple Police and Escape Revenge Farting Prank Battle | TNS Nerf War: https://youtu.be/mdPi3bQmg8k
👉 Watch Previous Episode:
Girl Poop Escape Potty Man Stops The High-speed Train Revenge Prank | TNS Nerf War: https://youtu.be/ufXRtt-n2z8
👉 Watch All Video: https://www.youtube.com/channel/UCnTfz4t31ek0jv9qO9xtdcw

👉 Watch More Video: https://www.youtube.com/playlist?list=PLDM0eY3MPuuNY0_RrURbUix7l6R1Etk1Q

👉 Subscribe My Channel: https://www.youtube.com/channel/UCnTfz4t31ek0jv9qO9xtdcw?sub_confirmation=1

👉 Thank you for watching!

Hastag: #TNSnerfWar​​ #skynerfwar​​ #kiwinerfwar
Mở