Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
#1017【PS5版フォーオナー/ForHonor】天然ガス王になるフォーオナー
フォーオナーニキ
フォーオナーニキ 238 theo dõi 1387 Videos 186.3N lượt xem 2022-08-06 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-08-22
Tổng số lượt xem37
Thích tỷ lệ 5.41%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 15.5%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 0 - 45.5N
Tỷ lệ tương tác 5.41%
Thẻ gắn
#PS5Live For Honor PlayStation 5 Sony Interactive Entertainment
Giới thiệu