Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[실시간LIVE]신태일vs오동지 "성명준"이 왔다 (feat.승냥이,이상민,윤태)
오동지
오동지 163N theo dõi 66 Videos 34.27TR lượt xem 2018-06-16 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem2.22TR
Thích tỷ lệ 0.42%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 1.01TỶ - 1.82TỶ
Tỷ lệ tương tác 0.42%
Thẻ gắn
오동지 오동지tv 먹방 유튜브생방송 점천수
Giới thiệu