Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
FIESTA DE DYLAN | 2 AÑOS | Family Juega
Family Juega
Family Juega 1.41TR theo dõi 134 Videos 443.82TR lượt xem 2021-06-14 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-14
Tổng số lượt xem2.32TR
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 253.79TR - 507.64TR
Tỷ lệ tương tác 0.97%
Thẻ gắn
familia vlogs blogs retos challenge canal de pareja retos divertidos videos en pareja pareja kori y luky kori luky broma pareja reto reto en pareja reto loco amor pareja siempre juntos novios challenge pareja tendencias canal en pareja cumpleaños dylan fiesta dylan fiesta dinosaurios cumple de dylan hermano de karim papas de karim familia de karim luky y kori dylan dinosaurios piñata dinosaurios show de karim juega abriendo regalos divertido diversion
Giới thiệu
🛑 CONTACTO NEGOCIOS: [email protected]

🛑 REDES SOCIALES:

Instagram:
@karimjuega @familyjuega

OTROS CANALES:

🛑 CANAL DE KARIM: Karim Juega

🛑REDES SOCIALES DE KARIM:

Facebook de Karim:
https://www.facebook.com/KarimJuegayA...

🛑 VIVE, AMA, SUEÑA... 🛑
Mở