Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
ROUBAMOS O BANCO CENTRAL E DEU RUIM - GTA RP
Renato Garcia
Renato Garcia 25.5TR theo dõi 3649 Videos 6.9TỶ lượt xem 2022-01-20 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-03-04
Tổng số lượt xem1.66TR
Thích tỷ lệ 8.88%
Số lần bình luận2.67N
Tỷ lệ lượt xem 6.5%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 182.31TR - 455.81TR
Tỷ lệ tương tác 10.48%
Thẻ gắn
RENATO GARCIA RENATO DA XJ6 RENATO CAMARO DAILY VLOG
Giới thiệu
Link de conectar na cidade : https://cfx.re/join/xogydg
o discord é : https://discord.gg/EB5S2ghfu9

Minha Loja: https://www.lojarenatogarcia.com.br/

●Instagram: https://www.instagram.com/renatogarciayt
●Twitter: https://twitter.com/renatogarciayt
●Facebook: https://www.facebook.com/renatogarciayoutube

ME ENVIE PRESENTES !
Caixa Postal: 8748
CEP: 86020980
LONDRINA - PR

MercadoLivre: https://eshops.mercadolivre.com.br/LOJARENATOGARCIA
MEU SEGUNDO CANAL: https://www.youtube.com/channel/UClUN2J5hwEsE6_sKW3SPlMg

●Contato para parcerias e eventos: [email protected]
Mở