Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
오랜만에 다시돌아온 잠이 스르르 ASMR l 자연스런 팅글
Hong's MakeuPlay
Hong's MakeuPlay 172N theo dõi 308 Videos 25.19TR lượt xem 2022-05-20 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-09-05
Tổng số lượt xem53.5N
Thích tỷ lệ 2.75%
Số lần bình luận267
Tỷ lệ lượt xem 31.1%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 24.34TR - 43.81TR
Tỷ lệ tương tác 7.74%
Thẻ gắn
asmr asmr팅글 잠오는소리 sleeping 수면유도 귀마사지 불면증
Giới thiệu
사용제품

AH YOGA
아오모리 히바 선향 블랙
50,000 KRW [제품제공]

MOROCCANOIL
멘딩 인퓨전
36,000 KRW [제품제공]

L’OCCITANE
코쿤 드 세레니떼 릴랙싱 롤 온 10ml
30,000 KRW [제품제공]

THREE
밸런싱 클렌징 오일 R
50,000 KRW [제품제공]

NEEDLY
마일드 미셀라 클렌징워터 390ml
21,000 KRW [제품제공]

NEEDLY
마일드 미셀라 페이스 타올
8,000 KRW [제품제공]

ILLIYOON
세라마이드 아토 립밤 10ml
9,900 KRW [제품제공]

SKINFOOD
당근 패드 워터 패드
26,000 KRW [제품제공]

ISOI
모이스처 닥터 크림(장수진 크림)
36,000 KRW [제품제공]

MEDICUBE
딥 비타C 크림
58,000 KRW [제품제공]

LG
프라엘 BBP1 에센셜 부스터
442,800 KRW [직접구매]

ISOI
티퍼런스 퍼플 티 아이 크림 이펙트
69,000 KRW [제품제공]

아이스볼 쿨링 스틱
28,500 KRW [직접구매]

PAULA’S CHOICE
클리니컬 나이아신아마이드 20% 트리트먼트
66,000 KRW [제품제공]

L’OCCITANE
코쿤 드 세레니떼 릴랙싱 필로우 미스트
30,000 KRW [제품제공]

STEAMBASE
데일리 아이마스크 5매입(카모마일향)
6,900 KRW [제품제공]
Mở