Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
MY WIFE IS MAD AT ME ALL THE TIME! 😳 #shorts
The Furrha Family
The Furrha Family 2.51TR theo dõi 756 Videos 2.23TỶ lượt xem 2022-01-13 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-03-04
Tổng số lượt xem8.76TR
Thích tỷ lệ 6.14%
Số lần bình luận1.61N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 3.98TỶ - 4.62TỶ
Tỷ lệ tương tác 6.33%
Thẻ gắn
Giới thiệu