Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
ブッシュクラフト講習会!宿泊は綺麗なキャンプ場!認定ブッシュクラフター
Bush Craft Inc.
Bush Craft Inc. 29.6N theo dõi 75 Videos 3.58TR lượt xem 2022-03-11 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-04-11
Tổng số lượt xem1.67N
Thích tỷ lệ 2.04%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 5.6%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 1.2TR - 2.2TR
Tỷ lệ tương tác 2.04%
Thẻ gắn
Giới thiệu
お申し込みはJBAのWebサイトにて→ https://bushcraftassociation.jp/hiokoshi_craft20220423/
認定ブッシュクラフター、火おこし、クラフトを2日連続開催!整備の行き届いたキャンプ場でお泊りできます!
Mở