Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[#알고리줌] 안철수 향한 이언주의 의리(?) 정봉주X이언주 / YTN
YTN 돌았저 - 돌발영상/ 알고리줌/ 뉴있저
YTN 돌았저 - 돌발영상/ 알고리줌/ 뉴있저 291N theo dõi 2638 Videos 117.38TR lượt xem 2021-06-16 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-08-09
Tổng số lượt xem65.3N
Thích tỷ lệ 97%
Số lần bình luận155
Tỷ lệ lượt xem 22.4%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 29.71TR - 53.48TR
Tỷ lệ tương tác 3.77%
Thẻ gắn
YTN 돌발영상 정치 뉴스 ytn돌발영상 YTN돌발영상 돌발뉴스 돌발상황 news
Giới thiệu
YTN 알고리줌(ZOOM) 38회 녹화 뒤토크

#정봉주 #이언주 #안철수 #대선 #알고리줌

* 기본 정보
어떤 문제를 해결하기 위한 절차, 방법, 명령어들의 집합을 뜻하는 ‘알고리즘’.
중요하고 복잡한 이슈를 알고리즘 순서도처럼 논리적으로 명쾌하게 풀어보고 진단하는 주간 시사프로그램.

- 코너 ①: 디톡스정치
첨예한 정치 쟁점에 대해 여야 정치인 두 명이 치열하고 재미있게 토론하고 대안을 제시하는 솔루션 토크.
- 코너 ②: 이슈이슈
당사자가 직접 출연해 이슈를 분석하고 진단하는 대담.

* 제작진 정보
PD : 이형철·정재기·서은수 / 조연출 : 노영경·맹혜림 / 작가 : 도미라·최보윤

* 출연진 정보
진행 : 이경재 YTN 기자 (CP)
디톡스정치 : 정봉주 전 의원 · 이언주 전 의원

YTN 시사토크 ‘알고리줌’
(금요일 밤 11시 방송)

다시보기 https://www.ytn.co.kr/replay/list.php...
유튜브 https://www.youtube.com/user/ytnnews24

▣ YTN 돌았저 채널 구독👉🏻https://www.youtube.com/channel/UCvWU...
▣ 돌았저 동영상은 페이스북, 카카오톡 등 SNS에 공유(소스코드 배포)될 수 있습니다.
▣ 영상의 저작권은 ⓒYTN & YTN plus에 있습니다. 영상의 임의적 편집, 가공사용은 ⓒYTN & YTN plus의 허락이 필요합니다.
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)