Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Jason Surprises Michael Myers & Puppy with Car Ride Chase!
Life of Sammie & Summer
Life of Sammie & Summer 5.6TR theo dõi 122 Videos 831.52TR lượt xem 2021-07-10 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-23
Tổng số lượt xem2.93TR
Thích tỷ lệ 68.6%
Số lần bình luận118
Tỷ lệ lượt xem 52.4%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 1.33TỶ - 1.54TỶ
Tỷ lệ tương tác 0.37%
Thẻ gắn
life of sammie sammy the dog summer the dog life of sammie and summer dogs puppy puppies golden retriever car ride car car ride chase drives car driving funny dog funny puppy sammie the dog golden retriever puppy car video cars dog funny car chase pet Jason Jason car ride chucky and Jason Jason and puppy Friday the 13th Jason Friday the 13th funny dogs Michael myers halloween Jason and Michael myers Michael myers and dog scream ghost face dog car
Giới thiệu
In todays video Michael Meyers picks up Jason for a dancing car ride. Will scream catch the car? Or will summer the dog be safe? Find out on this new life of sammie and summer video! Hit that Subscribe button for new dog videos every week!

Follow Sammie & Summer on Instagram: https://www.instagram.com/lifeofsammie7/?hl=en
Subscribe: https://www.youtube.com/user/amd0777
Mở