Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
비가 오기만을 기다리는 이유
널 위한 문화예술
널 위한 문화예술 228N theo dõi 191 Videos 10.59TR lượt xem 2021-06-11 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-20
Tổng số lượt xem16.08N
Thích tỷ lệ 99%
Số lần bình luận22
Tỷ lệ lượt xem 7.1%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 7.3TR - 13.17TR
Tỷ lệ tương tác 5%
Thẻ gắn
예술 예술가 널위한문화예술 단청 단청 마루 경복궁 한옥 K-우산 K-굿즈 박물관 박물관 굿즈 국립중앙박물관 중앙박물관 국립박물관 미술관 국립중앙박물관 굿즈 굿즈 국립 굿즈 미미달 디자인 상품 제품 디자인 우산 품절
Giới thiệu
비가 오기만을 기다리는 이유 #shorts

국립중앙박물관에서 핫한 굿즈
경복궁 한옥 단청 마루의 색감을 담은 미미달 단청우산
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)