Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
카드캡터 체리 한국어판 오프닝 Full 버전
Seonghwa wi
Seonghwa wi 1.38N theo dõi 1 Videos 2.56TR lượt xem 2015-06-02 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem1.45TR
Thích tỷ lệ 0.68%
Số lần bình luận1.96N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 660.61TR - 1.18TỶ
Tỷ lệ tương tác 2.04%
Thẻ gắn
카드캡터 체리 오프닝 추억의 애니음악
Giới thiệu
추억돋아서 풀버전 찾아봤는데

풀버전길이에 맞는 영상이없어서 잘라서 대충 노래맞춰서 만들어봄

그리고 쁘허쁘허 찾는거가지고 뭐라그러는사람있는데 찾을수도있지뭐~ 즐겁게 노래듣고가슈!! 추억의노래
Mở