Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
группа Цветной бульвар - live промо 2020г.
кавер-группа Цветной бульвар
кавер-группа Цветной бульвар 78 theo dõi 50 Videos 32.48N lượt xem 2020-05-31 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem136
Thích tỷ lệ 85.7%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 0 - 0
Tỷ lệ tương tác 4.41%
Thẻ gắn
кавер группа кавер группа на свадьбу кавер группа на корпоратив кавер группа на юбилей кавер группа на праздник музыкант артист
Giới thiệu
группа Цветной бульвар - live промо 2020г.
Mở