Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[기타] Let it go 손승연 vs 디아
단지끄젹끄젹
단지끄젹끄젹 66 theo dõi 14 Videos 90.09N lượt xem 2014-02-04 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem47.75N
Thích tỷ lệ 0.18%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 8.69TR - 15.65TR
Tỷ lệ tương tác 0.18%
Thẻ gắn
Giới thiệu
손승연 - 잡음제거 + mr + 디즈니 영상 원곡
디아 - 디즈니 영상 원곡
Mở