Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Odkryłem tożsamość Srebrnego Breka??!
HaVoC Hinol
HaVoC Hinol 163 theo dõi 130 Videos 56.68N lượt xem 2021-03-10 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem140
Thích tỷ lệ 3.57%
Số lần bình luận5
Tỷ lệ lượt xem 85.9%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 0 - 45.5N
Tỷ lệ tương tác 39.29%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Siema, w tym filmie przedstawię wam dowody na to, że wiem kim jest srebrny Brek! Oglądajcie do końca bo to was zszokuje!
Mở