Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
사거리가 2배 길어진 말자하 궁 #Shorts
이하린#시즈채널
이하린#시즈채널 22.8N theo dõi 562 Videos 7.66TR lượt xem 2021-07-15 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-20
Tổng số lượt xem4.97N
Thích tỷ lệ 99%
Số lần bình luận28
Tỷ lệ lượt xem 21.8%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 2.25TR - 4.07TR
Tỷ lệ tương tác 7.62%
Thẻ gắn
시즈 즐겜 시즈 오퍼 시즈 팁 시즈 강의 시즈 전략 시즈 공략 시즈 초보 시즈 뉴비 시즈 추천 시즈 하린 말자하
Giới thiệu
ㅋㅋ #Shorts

디스코드 : https://discord.gg/Sy5PTXp2Xx
트위치채널 : https://www.twitch.tv/harin31
Mở