Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
일레도리자드의 특성에 당황하는 상대들ㅋㅋ 개웃기넹ㅋㅋ
PD바다
PD바다 73N theo dõi 4917 Videos 81.49TR lượt xem 2021-05-14 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem9.47N
Thích tỷ lệ 1.61%
Số lần bình luận24
Tỷ lệ lượt xem 13%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 4.29TR - 7.73TR
Tỷ lệ tương tác 4.15%
Thẻ gắn
포켓몬스터 소드 실드 익스팬션패스 갑옷의외딴섬 왕관의설원 포켓몬 부스팅 김용녀 녹두로 닌텐도 풍월량 침착맨 꽈뚜룹 머독 형독 에투샤 개굴닌자 봉준 타요 3ds 스위치 switch 젤다의전설 마리오 슈마메2 울트라썬 울트라문 공혁준 철구 감스트 자시안 자마젠타 소울실버 하트골드 파이어레드 리프그린 블랙 화이트 블랙2 화이트2 리자몽 피카츄 에이스번 고릴타 와꾸대장봉준 도티 잠뜰 악어 양띵 가짜사나이 레드 그린 이슬 루비 사파이어 에메랄드 디아루가 펄기아 뮤츠 망나뇽 파이어 썬더 프리져 칠색조 루기아 세레비 번치코 대짱이 그란돈 가이오가 라티오스 라티아스 레쿠쟈 테오키스 지라치 레지기가스 히드런 다크라이 크레세리아 쉐이미 아르세우스 게노세크트 메로엣타 케르디오 큐레무 랜드로스 레시라무 제크로무 블랙큐레무 화이트큐레무 이벨타르 제르네아스 지가르데 디안시 후파 볼케니온 멜메탈 제라오라 마샤도 자루도 우라오스 치고마 버드렉스 레지에레키 레지드래고 일레도리자드
Giới thiệu
구독과 좋아요 댓글 감사합니다!!
Mở