Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
首里食堂 ~ソーメンチャンプルーの作り方。
ボンッ富士山
ボンッ富士山 106 theo dõi 1 Videos 72.36N lượt xem 2014-01-30 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem61.18N
Thích tỷ lệ 0.29%
Số lần bình luận14
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 44.52TR - 81.26TR
Tỷ lệ tương tác 0.52%
Thẻ gắn
Giới thiệu
簡単で美味しいソーメンチャンプルーの作り方です。
ソーメンを10秒くらい茹で、冷水水でよく洗います。~熱したフライパンに胡麻油~玉ねぎスライス~もやし~ソーメン~ツナ~塩~酒~醤油~ニラ~出来上がり。
Mở