Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
3 Fights That Will Never Be Forgotten - Part 6
The World of Boxing!
The World of Boxing! 3.39TR theo dõi 102 Videos 645.9TR lượt xem 2022-01-13 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-06-26
Tổng số lượt xem464.25N
Thích tỷ lệ 0.82%
Số lần bình luận232
Tỷ lệ lượt xem 13.7%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 84.49TR - 152.08TR
Tỷ lệ tương tác 1.32%
Thẻ gắn
Boxing Fights Mike Tyson vs Lennox Lewis George Foreman vs Ron Lyle George Foreman Mike Tyson Lennox Lewis Erik Morales vs Marco Antonio Barrera
Giới thiệu
More episodes in this playlist - https://www.youtube.com/playlist?list=PLTkClcDWsj-Ogz9Qdj6NKYWn6j_4oklBD

00:00 Introduction
01:16 Mike Tyson vs Lennox Lewis
12:57 Erik Morales vs Marco Antonio Barrera III
26:46 George Foreman vs Ron Lyle

#Boxing #Fights #Legend
Mở