Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Yummy Snacks Recipes That Are Only 100 Calories!
Jalebi Man Cooking
Jalebi Man Cooking 21.8N theo dõi 954 Videos 10.13TR lượt xem 2014-05-15 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem4.49N
Thích tỷ lệ 71.4%
Số lần bình luận2
Tỷ lệ lượt xem 20.6%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 819N - 1.45TR
Tỷ lệ tương tác 1.22%
Thẻ gắn
cooking cook cookery recipe recipes indian cooking india curry chef spicy food chilli masala bbc food restaurant Gujarati food punjabi food pakistani food hot food gordon ramsay jamie oliver hairy bikers nigel slater nigella lawson mary berry paul hollywood tom kerridge si king dave myers Calorie (Unit Of Energy) Kitchen (Accommodation Feature) Food Network (TV Network) Snack Food (Type Of Dish) diet low calorie low fat low carb
Giới thiệu