Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
190824 K-WORLD FESTA 뮤지컬슈퍼콘서트 [서른즈음에] 中 '서른즈음에' - 산들
엄들
엄들 2.21N theo dõi 148 Videos 792.01N lượt xem 2019-08-24 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem1.53N
Thích tỷ lệ 97.6%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 69.6%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 682.5N - 1.25TR
Tỷ lệ tương tác 5.33%
Thẻ gắn
Giới thiệu
엄마이산들사줘
Mở