Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Rich vs Broke Pet Owners
PawZam Dogs
PawZam Dogs 1.47TR theo dõi 120 Videos 152.23TR lượt xem 2021-10-05 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-27
Tổng số lượt xem850.95N
Thích tỷ lệ 97.6%
Số lần bình luận1.3N
Tỷ lệ lượt xem 57.9%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 387.18TR - 449.13TR
Tỷ lệ tương tác 4.02%
Thẻ gắn
rich dog broke vs pawzam dogs dogs rebecca zamolo matt and rebecca pet owner
Giới thiệu
One dog has a Rich pet owner and the other is broke Who do you think will do better as a broke parent or a rich parent? This is clearly a VS Challenge so lets see who will win Matt or Rebecca Zamolo.

Other Amazing Videos

Cute Babies and Pets TV - ♥Cute Puppies Doing Funny Things 2020♥ #3 Cutest Dogs https://www.youtube.com/watch?v=fBYvHHT8fdE

Hidden GoPro Camera Reveals our Dogs Opening Christmas Presents Early! | Spying for 24 hours! - https://www.youtube.com/watch?v=uAQS95Mpzw8

Hidden Camera Catches our Dogs With Creepy Doll! Spying for 24 hours! - https://www.youtube.com/watch?v=oE5cB8YHV2Y

Tucker Budzyn - My Dog Reacts to the Toilet Paper Challenge https://www.youtube.com/watch?v=0YCW691BL9k
Mở